Dunia Islam · Pendidikan · Psikologi Belajar

AQIDAH AKHLAK DAN PEMBELAJARAN DI SMK

BAB I PENDAHULUAN  Aqidah dan akhlak dalam ajaran islam merupakan pangkal utama dalam menumbuhkan keyakinan manusia kepada Tuahnnya dan mengatur tata kehidupan di dunia, serta sebagai bekal di akhirat kelak. Dalam pembelajaran pada tingkat sekolah, aqidah akhlak merupakan dasar pengetahuan kognitif yang sarat dengan pembentukan dan pengembangan kearah afeksi siswa. Dalam hal ini siswa tidak… Continue reading AQIDAH AKHLAK DAN PEMBELAJARAN DI SMK

Dunia Islam · filsafat · Hikmah · Pendidikan · Sejarah Islam · Tasawuf

AL-GHAZALI

As-Syech abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali atau lebih dikenal dengan sebutan Iman Al-Ghozali seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, Beliau adalah pengarang kitab Ihya’Ulumudin. Suatu hari Beliau mengajukan Enam pertanyaan pada saat berkumpul dengan murid-muridnya. Pertanyaan Pertama : Imam Ghazali : “Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini“? murid-muridnya ada yang… Continue reading AL-GHAZALI

Dunia Islam · Hikmah · Pendidikan

Hafalan Al-Qur’an Melalui Metode Talaqi Di MI An-Najiyah Bandung

BAB I PENDAHULUAN  A.      Latar Belakang Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada al kitab ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Aku tinggalkan… Continue reading Hafalan Al-Qur’an Melalui Metode Talaqi Di MI An-Najiyah Bandung

Pendidikan · Sejarah

Asal-Usul Lambang Burung Garuda

Apa lambang Negara Republik Indonesia? Ya Burung Garuda. Mengapa Negara kita menggunakan lambang Negara seperti itu? Sejak kapan menggunakan lambang Negara tersebut? Apa saja arti dari Lambang Negara RI itu? Burung garuda berdekatan dengan burung elang Rajawali. Burung ini terdapat dalam lukisan di candi-candi Dieng yang dilukiskan sebagai manusia berparuh dan bersayap, lalu di candi… Continue reading Asal-Usul Lambang Burung Garuda

Dunia Islam · Sejarah · Sejarah Islam

Sahabat Nabi

Sahabat Nabi, dari kata shahabah (ash-shahaabah, الصحابه) adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan Muslim. Definisi Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi’i pernah berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam”[1] Kebanyakan muslim mendefinisikan para sahabat sebagai mereka… Continue reading Sahabat Nabi

Dunia Islam · Sejarah Islam

Abdullah bin Abbas: Muda Usianya, Luas Ilmunya

“Ya Ghulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna?” tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda cilik. “Jagalah (ajaran-ajaran) Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya selalu menjagamu. Jagalah (larangan-larangan) Allah maka engkau akan mendapati-Nya selalu dekat di hadapanmu.” Pemuda cilik itu termangu di depan Rasulullah. Ia memusatkan konsentrasi pada setiap patah kata yang keluar dari… Continue reading Abdullah bin Abbas: Muda Usianya, Luas Ilmunya

Dunia Islam · Sejarah Islam

Khadijah binti Khuwailid

‘Khadijah binti Khuwailid’ (Bahasa Arab:خديجة, Khadijah al-Kubra[1]) (sekitar 555/565/570 – 619/623) merupakan isteri pertama Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Khadijah al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Za’idah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia merupakan wanita as-Sabiqun al-Awwalun. Kelahiran… Continue reading Khadijah binti Khuwailid