Pendidikan

Mengolah Sampah: Mengubah Masalah Menjadi Sumberdaya

Originally posted on evRina shinOda:
Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengikuti petugas irigasi yang bernama Pak Oji. Beliau meminta saya mengikutinya untuk menjadi saksi betapa berat pekerjaannya dalam menjaga lingkungan di sekitar pengairan. Sayapun menyanggupi permintaannya. Pak Oji mulai menyusuri jaringan irigasi desa yang nantinya akan berujung pada jaringan irigasi usaha tani. Pada awalnya…

Dunia Islam · Hikmah · Pendidikan

Ceramah Aqiqah

Assalamualaikum wr. Wb. Hadirin jamaah rahimakumullah, Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri tasyakur bi ni’mah (aqiah) atas kelahiran anak kedua dari pasangan yang bahagia Bpk. Irfan Rasyidi dan Ibu Siti Hasanah. Kelahiran anak ini merupakan anugrah yang sangat indah yang diberikan oleh Allah swt. Yang sudah sepantasnya harus disyukuri.… Continue reading Ceramah Aqiqah

Dunia Islam · Hikmah · Pendidikan · Uncategorized

Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah. Aqiqah secara lughot (bahasa) adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi. sedangkan secara istilah adalah binatang yang di sembelih pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. bagi orang tua yang mampu,di sunnahkan mengerjakan aqiqah yaitu menyembelih dua kambing untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan. Adapun untuk khuntsa (wandu : jawa), maka… Continue reading Aqiqah

Dunia Islam · Pendidikan · Psikologi Belajar

AQIDAH AKHLAK DAN PEMBELAJARAN DI SMK

BAB I PENDAHULUAN  Aqidah dan akhlak dalam ajaran islam merupakan pangkal utama dalam menumbuhkan keyakinan manusia kepada Tuahnnya dan mengatur tata kehidupan di dunia, serta sebagai bekal di akhirat kelak. Dalam pembelajaran pada tingkat sekolah, aqidah akhlak merupakan dasar pengetahuan kognitif yang sarat dengan pembentukan dan pengembangan kearah afeksi siswa. Dalam hal ini siswa tidak… Continue reading AQIDAH AKHLAK DAN PEMBELAJARAN DI SMK

Dunia Islam · filsafat · Hikmah · Pendidikan · Sejarah Islam · Tasawuf

AL-GHAZALI

As-Syech abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali atau lebih dikenal dengan sebutan Iman Al-Ghozali seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, Beliau adalah pengarang kitab Ihya’Ulumudin. Suatu hari Beliau mengajukan Enam pertanyaan pada saat berkumpul dengan murid-muridnya. Pertanyaan Pertama : Imam Ghazali : “Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini“? murid-muridnya ada yang… Continue reading AL-GHAZALI