Ramadhan Tonggak Inspirasi

Marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita ke hadhrat Allah swt yang telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmah, berkah dan maghfirah iaitu bulan Ramadhan.

Bulan ini adalah bulan peluang bagi umat Muhammad saw untuk meningkatkan amal ibadat dan berbagai amal soleh, sekaligus memaksimumkannya untuk meraih pahala yang dilipatgandakan dari amal kebajikan yang sama di bulan yang lain.

Ramadhan, sebagaimana yang disebut oleh Dr.Yusuf Al Qardhawi sebagai madrasah mutamayyizah” (sekolah istimewa) yang dibuka oleh Islam setiap tahun untuk proses pendidikan praktikal bagi menanamkan seagung-agung nilai dan setinggi-tinggi hakikat iaitu la’allakum tattaqun”, (agar kamu bertaqwa).

Semua aktiviti ibadah yang digiatkan di dalamnya merupakan riyadhatu ruh” (latihan ruhani) untuk mencapai tingkatan ubudiyah” tertinggi itu iaitu taqwa.

Inilah sasaran dan kesibukan kita di bulan yang penuh berkah ini, sekaligus inspirasi dalam gerak langkah hidup kita pada sebelas bulan berikutnya.

INSPIRASI PUASA
Di bulan Ramadhan kita menahan diri dari lapar dan dahaga serta syahwat di siang hari kerana Allah.
Ini adalah inspirasi tentang pentingnya tazkiyah an-nafs” (pembersihan jiwa) dengan :a.       Mematuhi perintah-perintahNya.

b.      Menjauhi segala laranganNya.
c.       Melatih diri untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah semata-mata.
 Jika kita mahu, boleh sahaja kita makan, minum dan bersama isteri kita di bulan ini dan tiada seorang pun yang mengetahuinya, namun kita tetap meninggalkan semua itu semata-mata kerana Allah swt.

Puasa Ramadhan juga memberi inspirasi kepada kita tentang kesederhanaan dan menjauhi sifat israf” (berlebih-lebihan) dalam makan dan minum sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt :

 “…Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-A’raaf : 31)

Puasa menanamkan ajaran Islam yang mensejajarkan tuntutan jasmani dengan tuntutan rohani dan mencegah agar jangan sampai unsur yang satu itu mengalahkan unsur yang lain.

Puasa mendidik supaya jangan sampai manusia menjadi hamba perutnya di mana :

1.      Hidup di dunia ini sekadar untuk makan dan minum.

2.      Siang malam hanya sibuk memasukkan berbagai macam makanan dan minuman ke dalam perutnya.
Selain itu, puasa juga memberi inspirasi kepada kita tentang pentingnya :
a.       Menahan diri dari makanan dan minuman yang haram.
b.      Melatih jiwa agar mampu menahan diri dari nafsu serakah, tamak dan rakus.
c.       Melatih diri untuk menjaga pola hidup bersih.
 Pola hidup bersih ini meliputi :

1.      Bersih hati dan batin dari kemusyrikan dan kemaksiatan.

2.      Bersih dari harta yang haram seperti riba (wang bunga), rasuah, manipulasi dan mencuri.
3.      Bersih zahir dan lingkungan dari berbagai macam kotoran.
  “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Kerana Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah : 168)

INSPIRASI TILAWAH AL-QUR’AN

Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an,

 “…bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan yang bathil).” (QS Al-Baqarah : 185)

dan di bulan ini malaikat Jibril turun untuk memuraja’ah (mendengar dan mengecek) bacaan Al-Qur’an dari Rasulullah.
Imam Az-Zuhri pernah berkata :
“Apabila datang Ramadhan, maka kegiatan utama kita (selain puasa) ialah membaca Al-Qur’an”.
Ramadhan mengingatkan kita tentang wajibnya menjadikan Al-Qur’an sebagai :

a.       Sahabat karib.

b.      Kawan bicara.
c.       Guru.
 Kita mesti membacanya dan jangan sampai hari berlalu tanpa menjalin hubungan dengan Al-Qur’an.

Demikianlah salafus soleh mencontohkannya kepada kita. Mereka begitu mencurahkan waktunya untuk Al-Qur’an sehingga Rasulullah saw pernah turun tangan untuk melarang mereka berlebih-lebihan di dalam membacanya.

Perkara ini disebutkan dalam sebuah hadits di mana Nabi saw menyuruh Abdullah bin Amru bin ‘Ash untuk mengkhatamkan Al-Qur’an cukup sekali dalam sebulan, sekali dalam 20 hari, atau sekali dalam seminggu, tidak boleh kurang dari seminggu,

“Kerana sesungguhnya isterimu mempunyai hak yang mesti kau tunaikan, tamumu mempunyai hak yang mesti kau tunaikan, dan jasadmu mempunyai hak yang mesti kau tunaikan…” (HR Bukhari dan Muslim)

Utsman bin Affan memiliki kebiasaan mengkhatamkan Al-Qur’an dalam seminggu, ia membuka:

1.      Malam Jum’at dengan membaca Al-Baqarah sampai Al-Maidah.
2.      Malam Sabtu surah Al-An’am sampai surah Hud.
3.      Malam Ahad surah Yusuf sampai Maryam.
4.      Malam Isnin surah Thaha sampai Al-Qashash.
5.      Malam Selasa surah Al-Ankabut sampai Shad.
6.      Malam Khamis ia mengkhatamkannya.

Manakala di bulan Ramadhan ia mengkhatamkannya setiap hari.

Rasulullah saw bersabda tentang orang yang gemar membaca Al-Qur’an secara rutin.

“Di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah ‘Al-Hallul Murtahil’ (orang yang singgah dan pergi).”

Para sahabat bertanya : “Siapakah ‘Al-Hallul Murtahil’ itu wahai Rasulullah?”

Baginda saw bersabda : “Orang yang mengkhatamkan Al-Qur’an lalu memulainya lagi dan orang yang memulai membaca Al-Qur’an kemudian mengkhatamkannya. Demikianlah, ia terus berada dalam keadaan singgah dan pergi bersama kitab Allah tabaraka wa ta’ala”.

Umar bin Abdul Aziz apabila disibukkan oleh urusan kaum muslimin, beliau mengambil mushaf dan membacanya walaupun hanya dua atau tiga ayat.

Beliau berkata :

“Agar saya tidak termasuk mereka yang menjadikan Al-Qur’an sebagai sesuatu yang ditinggalkan.”

Semua ini tentu sahaja dilakukan dengan tetap memperhatikan tajwid dan intipati asas diturunkannya Al-Qur’an untuk ditadabbur, difahami dan diamalkan.

 “Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (QS Shad : 29)

Dengan tilawah Al-Qur’an kita berharap dapat menumbuhkan ciri-ciri “Ummatun Qa’imah”, golongan yang berlaku lurus, seperti Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang kemudian diberi limpahan nikmat iman oleh Allah swt.

 “Mereka itu tidak sama; di antara ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (solat).” (QS Ali Imran : 113)

IINSPIRASI QIYAM RAMADHAN

Ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah saw malam Ramadhan adalah “Qiyam Ramadhan” atau yang biasa dikenali dengan solat tarawih.

Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa yang melakukan qiyam dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu”. (Muttafaqun ‘alaih)

Qiyam Ramadhan memberi inspirasi kepada kita tentang pentingnya taqarrub’ dan komunikasi intensif dengan Allah swt. Sebulan lamanya kita dilatih melaksanakannya agar selepas Ramadhan kita akan terbiasa melaksanakan qiyamullail.

Dari Jabir ra, ia barkata :

“Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya); dan itu setiap malam.” (HR Muslim dan Ahmad)

Qiyamullail adalah wasilah berkomunikasi seorang hamba dengan Rabbnya. Seorang hamba merasa lazat di kala munajat dengan Penciptanya.
Ia :

a.       Berdoa.
b.      Beristighfar.
c.       Bertasbih memuji  Penciptanya.

Manakala, Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesuai dengan janjinya, akan mencintai hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Jika Allah swt mencintai seorang hamba, maka Ia akan mempermudahkan semua aspek kehidupan hambaNya. Hambanya itu akan dekat dengan Rabbnya, diampuni dosanya, dihormati oleh sesama insan dan menjadi penghuni syurga yang disediakan untuknya.

INSPIRASI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Rasulullah saw adalah orang yang paling pemurah dan di bulan Ramadhan Baginda lebih pemurah lagi. Kebaikan Rasulullah saw di bulan Ramadhan melebihi angin yang berhembus keranaa begitu cepat dan banyaknya dalam bersedekah.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

“Sebaik-baik sedekah iaitu sedekah di bulan Ramadhan” (HR Al-Baihaqi, Al-Khatib dan At-Tirmizi)

Salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan adalah memberikan ifthar’ (santapan buka puasa).

Ini sepertimana sabda Nabi saw :

“Barangsiapa yang memberi ‘ifthar’ kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut”. (HR Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Di akhir bulan Ramadhan, kaum muslimin menunaikan zakat fitrah yang bertujuan untuk menyucikan orang yang melaksanakan puasa dan untuk membantu fakir miskin.

Zakat, infaq dan sedekah memberi inspirasi kepada kita agar sentiasa memiliki semangat kebersamaan dan kepedulian kepada sesama umat Islam.

Selain dalam rangka mematuhi perintah Allah, zakat juga memiliki hikmah :

1.      Menumbuhkan sikap menolong yang lemah.
2.      Mewujudkan sikap meratakan nikmat harta.
3.      Membersihkan jiwa kikir.
4.      Mewujudkan persaudaraan.

Ini semua tidak semestinya dilakukan dalam bulan Ramadhan sahaja, tetapi juga di bulan-bulan lainnya.

INSPIRASI I’TIKAF

I’tikaf adalah puncak ibadah Ramadhan kerana pada hakikatnya inti ibadah Ramadhan adalah usaha menahan diri (imsak) dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya di siang hari dengan harapan dapat menahan diri dari segala yang diharamkan Allah.

Sementara i’tikaf pula bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri untuk :

a.       Tetap tinggal di masjid.
b.      Taqarrub kepada Allah.
c.       Menjauhkan diri dari segala aktiviti keduniaan.

Itulah sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah saw pada bulan Ramadhan, sepertimana yang disebutkan dalam sebuah hadits :

“Adalah (Nabi saw) beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir dalam bulan Ramadhan sehingga Allah ‘azza wa jalla mewafatkan baginda, kemudian isteri-isteri baginda beri’tikaf sesudah itu.” (HR Bukhari dan Muslim)

Selama melakukan i’tikaf, seseorang tidak boleh bersetubuh dengan isteri, kerana hal itu boleh membatalkan i’tikaf.

Ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an :

 “…Janganlah kamu bercampur dengan isteri-isterimu ketika kamu sedang i’tikaf di dalam masjid…” (QS Al-Baqarah : 187)

Tempat i’tikaf mestilah di dalam masjid dan tidak boleh di surau, mushalla, rumah atau tempat-tempat lain.
Selama i’tikaf, tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan-keperluan sangat mendesak seperti qadha hajat, mandi, berubat atau makan.

Perkara ini dijelaskan dalam hadits berikut :

Dari ‘Aisyah ra, ia berkata :

“Ketika I’tikaf Rasulullah saw pernah mengeluarkan kepalanya dari dalam masjid kepada saya, lalu saya sikat rambutnya. Baginda tidak masuk ke dalam rumah, kecuali ada keperluan.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ibadah yang penting ini sering dianggap berat oleh kaum muslimin sehingga ramai yang tidak melakukannya.

Imam Az-Zuhri berkata :

“Aneh benar keadaan orang Islam, mereka meninggalkan i’tikaf, padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sejak baginda datang ke Madinah sehingga baginda wafat”.

I’tikaf memberi inspirasi kepada kita untuk membasmi virus al-wahn di dalam jiwa.

Kita teringat hadits Nabi saw :

“Hampir datang masanya bangsa-bangsa mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan di atas meja makan.” Ada yang bertanya: “Apakah saat itu kita sedikit?” Baginda menjawab: “Justeru ketika itu kamu  banyak, tetapi laksana buih di lautan. Allah telah mencabut rasa takut dalam dada musuh-musuh kamu terhadap kamu, sedangkan Allah telah melemparkan ke dalam hati kamu penyakit Al Wahn,” Ada yang bertanya: “Apakah Al Wahn?” Baginda menjawab: “Cinta dunia dan takut mati!” (HR Ibnu Majah)

I’tikaf mengingatkan kita tentang ubudiyah’ dan pengagungan Allah Rabbul ‘Alamin. Dengan melaksanakannya, manusia membuktikan bahwa dirinya bukan hamba dunia dan bukan pengagung dunia.

Memang demikianlah semestinya sikap seorang hamba yang beriman kerana Rasulullah saw bersabda:

“Apabila umatku mengagungkan dunia, maka dicabutlah kehebatan Islam darinya. Kemudian apabila meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar, terdindinglah keberkatan wahyu”. (HR Tirmizi)

Marilah kita bangkitkan semangat beribadah di bulan Ramadhan ini dengan landasan iman dan kita jadikan puasa, tilawah Al-Qur’an, qiyam Ramadhan, zakat, infaq, sedekah, i’tikaf dan ibadah-ibadah lainnya sebagai riyadhatu ruh’ (latihan ruhani) dalam meniti tingkatan ketaqwaan serta jangan biarkan Ramadhan berlalu tanpa kita menanamkan inspirasi bagi kehidupan kita.

Ya Allah, jadikanlah amal-amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadhan ini sebagai inspirasi untuk kami pertingkatkan lagi di bulan-bulan yang lain. Berilah kekuatan semangat untuk kami gandakan aktiviti ibadah melalui latihan ruhani bagi mencapai tingkatan ubudiyah yang paling tinggi iaitu ketaqwaan.

Puasa Yang Menggugurkan Dosa

Puasa adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah swt, bahkan dalam hadits qudsi dijelaskan bahwa ibadah puasa itu hanya untuk Allah swt dan Dia sendiri yang akan membalasnya secara langsung.

Dalam rangka mencapai ketaqwaan sebagai tujuan berpuasa, ada baiknya sesekali kita melakukan perenungan yang mendalam terhadap niat dan perilaku kita.

Niat bukan hanya sekadar kemahuan tetapi ianya adalah :

a.       Sebuah komitmen.
b.      Sebuah aqad yang mengilhamkan kepada seluruh relung jiwa yang melahirkan kesungguhan (jihad).
c.       Sebuah tekad dan nyalaan api yang tidak pernah padam.

Niat merupakan dorongan yang maha kuat dan sebuah motivasi untuk mewujudkan seluruh harapan dalam bentuk tindakan.

Kualiti pekerjaan seseorang sangat ditentukan oleh kualiti niatnya dan begitulah pula dengan puasa.

Kita diminta untuk memasang niat berpuasa iaitu sebuah dorongan dan nyalaan api untuk melaksanakan puasa dalam ertikata yang utuh, iaitu ibadah yang bersifat individu dan sekaligus melibatkan sosial.

Ianya bersifat individu kerana puasa merupakan bentuk pencerahan batin (Tarbiyatul Qalbi). Hati yang telah cerah akan berkelipan dengan cahaya (nur) sehingga dia mengetahui secara jelas (kerana diterangi cahaya), mana yang hak dan mana yang batil.

Puasa akan melahirkan kejujuran, amanah dan menumbuhkan semangat perkhidmatan yang sangat tinggi.

Penghambaan dirinya kepada Allah yang dinyatakan minimumnya 17 kali setiap hari (iyyaka na’budu) diterjemahkannya dalam bentuk perilaku yang nyata dengan cara menunjukkan sikap perkhidmatan yang bertanggungjawab.

Ini semua bermula dari niat yang disertai dengan ilmu dan arah yang benar.

Nabi saw bersabda :

“Barangsiapa yang berpuasa dengan iman dan (ihtisab) mengharapkan ganjaran pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaqun alaih)
Dari hadis di atas, nampaklah bahwa iman merupakan asas dipasangnya niat yang disertai dengan ‘ihtisab’ sebagai proses penelitian bahkan menguji diri sendiri sehingga kualiti niat berpuasa akan melahirkan dua perkara besar yang akan merubah sikap hidupnya.

PERTAMA :

Niat berpuasa kerana rasa cinta dan rindu yang teramat sangat untuk menghadirkan wajah Allah sehingga mereka hanya memalingkan seluruh harapan dan tindakannya untuk sentiasa berpihak di jalan Allah (Al Shirath Al Mustaqiim).

KEDUA :

Mereka mewujudkan niatnya tersebut dalam bentuk sikap hidup sederhana bahkan melatih untuk hidup dengan penuh kekurangan, sebagaimana doa Rasulullah saw :
“… Ya Allah, jadikanlah aku kenyang sehari dan lapar sehari agar pada saat perut kenyang, aku mahu bersyukur dan ketika lapar, aku menjadi orang yang sabar.” 

Kita juga dapat memahami dari hadith di atas bahwa janji untuk mendapat keampunan hanyalah bagi siapa sahaja yang melaksanakan puasa dengan “imanan wahtisaban” iaitu :

 1. Iman.
 2. Niat mengharapkan ganjaran pahala.
Maksudnya adalah setiap orang hendaklah mempersiapkan dirinya dengan beriman dan berharap atau memohon pahala dari Allah swt dan ridhaNya dalam melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadhan.Allah swt ketika memulakan perintahNya sentiasa menggunakan ungkapan “ya ayyuhalladzina amanu”, sepertimana dalam firman Allah swt :

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (QS Al-Baqarah :183)
Dalam ayat-ayat Al-Qur’an, setiap kali Allah swt menyebutkan perintah tentang kewajiban (baik suruhan atau larangan) secara khusus, pasti akan mendahulukan perkataan “Iman” sementara jika berkaitan dengan perintah ibadah secara umum akan mendahulukan kata “An-Naas”.
Ini adalah kerana perkataan ‘iman’ boleh ditafsirkan sebagai :

Persiapan seorang hamba untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan tersebut, sekalipun perintah tersebut berat dan memerlukan tenaga dan harta seperti puasa, solat, zakat dan haji.
Namun, jika kewajiban itu dalam bentuk umum seperti perintah beribadah kepada Allah swt dan untuk menjelaskan bahwa tugas utama kewujudan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah swt dan tunduk kepadaNya, maka seringkali ianya dimulai dengan seruan “ya ayyuhannaas” seperti firman Allah swt :“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa”. (QS Al-Baqarah : 21)

Dan firman Allah swt lagi :“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi diri kepadaKu”. (QS Az-Zariyaat : 56)
Oleh kerana itulah, setiap orang yang beriman hendaklah meletakkan setiap langkah dan aktivitinya dengan “iman” dan “ihtisab” kerana dengan kedua perkara tersebut niscaya segala langkah dan aktiviti serta ibadahnya akan diterima dan mendapat pahala dari Allah swt serta ganjaran yang berlipat kali ganda.

Banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa segala perbuatan yang berlandaskan iman maka akan diterima oleh Allah swt dan diberi ganjaran yang lebih baik.

Sementara itu, segala perbuatan yang tidak berlandasakan iman, maka tidak akan bermanfaat di sisi Allah swt walau sebaik apapun dan sebesar manapun perbuatan yang dilakukannya, ibarat fatamorgana yang ternampak dari kejauhan seperti air, namun ketika di hampiri, ianya kosong dan tiada apa-apa.

Allah swt berfirman :

“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. dan didapatinya (ketetapan) Allah swt di sisinya, lalu Allah swt memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah swt adalah sangat cepat perhitungan Nya”. (QS An-Nuur : 39)
PERTAMA : Dengan ‘iman’, ia akan memunculkan keikhlasan dalam beramal.

KEDUA : Dengan ‘ihtisab’, ia akan memunculkan penyerahan diri kepada Allah swt atas
segala perbuatan dan berharap kepada Allah swt Maha Pemberi pahala, ganjaran dan
ridha untuk memberikan balasan yang setimpal dan berlipat kali ganda.

Betapa besarnya pengaruh iman di mana walau sekecil manapun perbuatannya akan menjadi besar di sisi Allah swt dan yakin bahwa Allah swt akan melipat gandakan pahala di atas segala perbuatannya, apalagi puasa yang merupakan amal yang tidak dapat diketahui oleh sesiapapun kecuali dirinya dan Allah swt.

Oleh kerananyalah, Allah swt memberikan ganjaran khusus kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa kerana ‘iman’ dan ‘ihtisab’.Dalam hadits lain disebutkan:

“Barangsiapa yang melakukan qiyam pada lailatul qadr, dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran Allah swt maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhari)

“Barangsiapa yang beri’tikaf kerana iman dan mengharapkan ganjaran Allah swt, maka di ampunilah segala dosanya yang telah lalu.” (HR Ad-Dailami)
Puasa di bulan Ramadhan merupakan perisai bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah swt.

Dalam bulan Ramadhan, ramai umat Islam melaksanakan amalan soleh atau ibadah seperti puasa, solat tarawih, tadarus, bahkan ada pula yang menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan mendirikan solat malam yang diiringi dengan zikir dan i’tikaf.

Kemudian di siang harinya melaksanakan ibadah puasa dengan menahan makan, minum dan hubungan antara suami dan isteri.

Bahkan tidak sedikit pula orang yang mengambil kesempatan di bulan Ramadhan untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah ritual mahupun sosial, kerana berdasarkan pada beberapa firman Allah swt dan hadits yang masyhur tentang keistimewaan bulan Ramadhan.

Bulan Ramadhan juga merupakan bulan yang penuh dengan :

 1. Rahmat.
 2. Keampunan (maghfirah).
 3. Jaminan seorang hamba terlepas dari siksa neraka.
Bahkan ianya dilengkapi pula pada sepuluh akhir Ramadhan dengan ‘Lailatul Qadr’, iaitu malam yang lebih istimewa dari seribu bulan.Di dalam salah satu hadits dijelaskan tentang anjuran untuk mengisi kegiatan bulan Ramadhan, antara lain :

 1. Puasa.
 2. Menghidupkan malam-malam Ramadhan.
 3. Sedekah.
Dari tiga perkara ini, berkembang dan bersemaraknya kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadhan.Kegiatan mengisi aktiviti pada malam-malam Ramadhan boleh dilakukan dengan mendirikan :

 1. Solat tarawih berjamaah.
 2. Tadarus Al Qur’an.
 3. Solat malam.
 4. Zikir.
 5. I’tikaf.
Namun yang perlu diingatkan di sini adalah untuk menghidupkan bulan Ramadhan dengan “iman” dan “ihtisab” kepada Allah swt sebagai landasan agar diterima segala amal ibadahnya dan diberikan pahala yang setimpal dari ibadah dan amal yang dilakukannya.

Jika kita meneliti sejarah, niscaya kita akan dapati bahwa para ‘Assabiqqun Al Awwalun’ menjadikan sikap hidup sederhana (wara’) sebagai hiasan perilaku hidup mereka.

Pada suatu ketika Umar bin Al Khattab ditanya,

“Kenapa engkau makan gandum yang kasar dan berpakaian sangat sederhana. Dan engkau hanya minum air kosong setiap hari, padahal engkau adalah Al Farouk-Pemimpin umat yang besar?”

Umar bin Al Khattab menjawab :

“Aku menjadi pemimpin ini dipilih oleh rakyat, di antara mereka masih ramai yang hidup sangat sederhana bahkan dalam keadaan miskin. Tidak patut seorang yang dipilih rakyat, makan dan minum serta berpakaian melebihi rakyatnya!” 
Sesungguhnya puasa telah melahirkan peribadi-peribadi yang berakhlak mulia dan secara khususnya ia telah melahirkan para pemimpin masa lalu yang hidup dengan penuh sederhana bahkan dalam keadaan kekurangan kerana mereka sangat menjaga diri (iffah) agar tidak diperhambakan oleh dunia yang memukau.

Ya Allah, terimalah puasa kami dan amal-amal kami di bulan Ramadhan yang mulia ini. Kurniakanlah keimanan yang teguh di dalam hati kami dan harapan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar dariMu dari amalan-amalan yang kami laksanakan di bulan yang mulia ini serta gugurkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu hasil dari puasa yang kami lakukan dengan ‘iman’ dan ‘ihtisab’.

Taujih Ramadhan Hasan Al Banna

Ramadhan adalah bulan perasaan dan ruhani serta saat yang paling baik untuk menghadapkan diri kita kepada Allah swt.
Sejauh yang saya ingat, ketika bulan Ramadhan menjelang, sebahagian Salafus Soleh mengucapkan selamat tinggal kepada sebahagian yang lain sehingga mereka berjumpa semula dalam solat ‘Id.
Yang mereka rasakan adalah ini bulan ibadah, bulan untuk melaksanakan puasa dan qiyam (solat malam) dan kami ingin menyendiri hanya dengan Tuhan kami.Saya ingin agar waktu yang ada di bulan Ramadhan ini kita gunakan untuk melaksanakan hasil dari kajian-kajian terhadap keutamaan bulan tersebut. Apalagi, ramai di antara ikhwan yang melaksanakan solat tarawih dan memanjangkannya sehingga mengkhatamkan Al-Qur’an satu kali di bulan Ramadhan.

Ini merupakan cara mengkhatamkan yang cukup indah di mana Jibril biasa membacakan dan mendengarkan bacaan Al-Qur’an dari Nabi saw sekali dalam setahun.
Nabi saw mempunyai sifat dermawan dan sifat dermawan baginda ini paling menonjol terlihat pada bulan Ramadhan ketika Jibril membacakan dan mendengarkan bacaan Al-Qur’an baginda. Baginda lebih dermawan dan pemurah dibandingkan dengan angin yang berhembus.
Kebiasaan membacakan dan mendengarkan bacaan Al-Qur’an ini terus berlangsung sehingga pada tahun ketika Rasulullah saw diberi pilihan untuk menghadap kepada ‘Ar-Rafiq Al-A’la’, maka ketika itu Jibril membacakan dan mendengarkan bacaan Al-Qur’an baginda dua kali. Ini merupakan isyarat bagi Nabi saw bahwa tahun itu merupakan tahun terakhir baginda hidup di dunia.Ikhwan sekalian, Ramadhan adalah bulan Al-Qur’an dan Rasulullah saw pernah bersabda mengenainya :

“Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, “Ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafa’at untuknya.” Sedangkan Al-Qur’an akan berkata, “Ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankan aku memberikan syafaat untuknya.” Maka Allah memperkenankan keduanya memberikan syafaat. (HR Ahmad dan Daruquthni) 
Wahai Ikhwan, dalam diri saya terdetik satu pemikiran yang ingin saya bicarakan. Oleh kerana kita berada di pintu masuk bulan Puasa, maka hendaklah pembicaraan dan renungan kita berkaitan dengan tema bulan Ramadhan.
Ikhwan sekalian, kita telah berbicara panjang lebar tentang sentuhan perasaan cinta dan persaudaraan yang dengannya Allah telah menyatukan hati kita, yang salah satu kesannya yang paling terasa adalah terwujudnya pertemuan ini kerana Allah.
Apabila kita tidak akan berjumpa dalam masa empat minggu atau lebih, maka bukan bermakna bara perasaan ini terus padam atau hilang. Kita tidak seharusnya melupakan prinsip-prinsip luhur tentang kemuliaan dan persaudaraan kerana Allah yang telah dibangun oleh hati dan perasaan kita dalam majlis yang baik ini.
Saya ingin kamu semua tahu bahwa dahaganya akan pertemuan ini akan dipuaskan oleh mata air yang lebih utama, lebih lengkap, dan lebih tinggi, iaitu hubungan dengan Allah swt yang merupakan cita-cita terbaik seorang mukmin bagi dirinya, di dunia mahupun akhirat.Oleh kerana itu, Ikhwan sekalian, hendaklah kamu semua berusaha agar hati kamu menyatu dengan Allah swt pada malam-malam bulan yang mulia ini.Sesungguhnya puasa adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah swt bagi diriNya sendiri.

“Semua amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa, la adalah untukKu dan Aku akan memberikan balasannya.” (HR Bukhari & Muslim) Ini, wahai saudaraku, mengisyaratkan bahwa setiap amal yang dilaksanakan oleh manusia mengandungi manfaat lahiriah yang boleh dilihat dan di dalamnya terkandung seumpama bahagian untuk diri kita.

1.      Kadang-kadang jiwa seseorang terbiasa dengan solat sehingga ia ingin melaksanakan banyak solat sebagai bahagian bagi dirinya.
2.      Kadang-kadang ia terbiasa dengan zikir, sehingga ia ingin banyak berzikir kepada Allah sebagai bahagian bagi dirinya.
3.      Kadang-kadang ia terbiasa dengan menangis kerana takut kepada Allah, maka ia ingin banyak menangis kerana Allah sebagai bahagian bagi dirinya.
Adapun puasa, wahai saudaraku, di dalamnya tidak terkandung apa pun selain larangan. Ia perlu melepaskan diri dari berbagai keinginan terhadap apa yang menjadi bahagian dirinya.
Apabila kita terhalang untuk berjumpa antara satu sama lain, maka kita akan banyak berbahagia kerana bermunajat kepada Allah swt dan berdiri di hadapanNya, khususnya ketika melaksanakan solat tarawih.
Ikhwan sekalian, hendaklah kita sentiasa ingat bahwa kita semua berpuasa kerana melaksanakan perintah Allah swt. Maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk bersama dengan Tuhan kita dengan hati kita pada bulan mulia ini.
Ikhwan sekalian, Ramadhan adalah bulan keutamaan dan ia mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah swt.
Perkara ini telah dinyatakan dalam kitabNya :
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang haq dan yang batil).” (QS Al-Baqarah : 185) 

Wahai saudaraku, pada akhir ayat ini kita mendapati :
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS Al-Baqarah : 185) 
Puasa adalah kemanfaatan yang tidak mengandungi bahaya. Dengan penyempurnaan puasa ini, Allah swt akan memberikan hidayah kepada hambaNya.
Jika Allah memberikan taufiq kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa ini dalam rangka menaati Allah, maka ia adalah hidayah dan hadiah yang patut disyukuri dan selayaknya Allah dibesarkan di atas kurniaan hidayah tersebut.
“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah : 185) 

Kemudian, lihatlah wahai saudaraku, kesan dari semua ini.
“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka sentiasa berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah : 186)Wahai saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah Yang Maha Benar meletakkan ayat ini di tempat ini untuk menunjukkan bahwa Dia swt paling dekat kepada hambaNya adalah pada bulan mulia ini.

Allah swt telah menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan istimewa. Mengenai perkara ini, terdapat beberapa ayat dan hadits.

Nabi saw bersabda :
“Jika bulan Ramadhan datang, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, kemudian seorang penyeru berseru, “Wahai pencari kebaikan, kemarilah! Wahai pencari kejahatan, berhentilah!” (HR Thabrani) 
Wahai saudaraku, pintu-pintu syurga dibuka, kerana itu manusia berbondong-bondong melaksanakan ketaatan, ibadah dan taubat sehingga jumlah pelakunya banyak. Syaitan-syaitan dibelenggu, kerana itu manusia akan beralih kepada kebaikan, sehingga syaitan tidak mampu berbuat apa-apa.
Hari-hari dan malam-malam Ramadhan merupakan masa-masa kemuliaan yang diberikan oleh Al-Haq swt, agar orang-orang yang berbuat baik menambah kebaikannya dan orang-orang yang berbuat jahat mencari kurnia Allah swt sehingga Allah mengampuni mereka dan menjadikan mereka hamba-hamba yang dicintai dan didekatkan kepada Allah.
Keutamaan dan keistimewaan paling besar bulan ini adalah bahwa Allah swt telah memilihnya menjadi waktu turunnya Al-Qur’an. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadhan.
Oleh kerana itu, Allah swt menjadikannya istimewa dengan menyebutkannya dalam kitabNya.
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an.” (QS Al-Baqarah : 185) 
Ada ikatan hakikat dan fizikal antara turunnya Al-Qur’an dengan bulan Ramadhan.
Ikatan ini adalah selain bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur’an di bulan Ramadhan, maka di bulan ini pula Dia mewajibkan puasa kerana puasa ertinya menahan diri dari hawa nafsu dan syahwat.
Ini merupakan kemenangan hakikat kerohanian ke atas hakikat kebendaan dalam diri manusia.
Ini bererti, bahwa  :
“Jiwa, ruh dan pemikiran manusia pada bulan Ramadhan akan menghindari tuntutan-tuntutan jasmani.”
Dalam keadaan seperti ini, ruh manusia berada di puncak kejernihannya kerana ia tidak disibukkan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ketika itu ia dalam keadaan paling bersedia untuk memahami dan menerima ilmu dari Allah swt. Oleh kerana itu, bagi Allah, membaca Al-Qur’an merupakan ibadah paling utama pada bulan Ramadhan yang mulia.
Pada kesempatan ini, Ikhwan sekalian, saya akan meringkaskan untuk kamu, semua pandangan-pandangan saya tentang kitab Allah swt dalam kalimat-kalimat ringkas.
Wahai Ikhwan yang mulia, tujuan-tujuan asasi dalam kitab Allah swt dan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan bagi petunjuk Al-Qur’an ada tiga :PERTAMA : PERBAIKAN AQIDAH

Kamu mendapati bahwa Al-Qur’anul Karim banyak menjelaskan masalah aqidah dan menarik perhatian kepada apa yang seharusnya tertanam sungguh-sungguh di dalam jiwa seorang mukmin agar ia dapat mengambil manfaatnya di dunia dan di akhirat.
Keyakinan bahwa Allah swt adalah Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan bersih dari seluruh kekurangan. Kemudian keyakinan kepada hari akhirat agar setiap jiwa dihisab tentang apa sahaja yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya.
Saudaraku, jika kamu mengumpulkan ayat-ayat mengenai aqidah dalam Al-Qur’an, niscaya kamu mendapati bahwa keseluruhannya mencapai lebih dari sepertiga Al-Qur’an.
Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah :
“Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu; kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 21-22) 

Wahai saudaraku, setiap kali membaca surah ini, kamu mendapati kandungannya ini terbentang di hadapan kamu.
Allah swt juga berfirman dalam surah Al-Mukminun :
“Katakanlah, ‘Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab, ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah, ‘Maka apakah kamu tidak ingat?’Katakanlah, ‘Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya ‘Arasy yang besar?’ Mereka akan menjawab, ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah, ‘Maka apakah kamu tidak bertaqwa?’Katakanlah, ‘Siapakah yang di tanganNya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)Nya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab, ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah, ‘(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?’Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.” (QS Al-Mukminun : 84-90)Allah swt juga berfirman dalam surah yang sama :

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya. Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikannya) maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan.Dan barangsiapa yang ringan timbangan (kebaikannya), maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam.” (QS Al-Mukminun : 101-103)Allah swt juga berfirman :

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. Dan manusia bertanya, ‘Mengapa bumi (jadi begini)?’Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.” (QS Al-Zalzalah : 1-8)Allah swt berfirman :

“Hari Kiamat. Apakah hari Kiamat itu?Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? (QS Al-Qaari’ah : 1-3) 

Dalam surah lain, Allah swt berfirman :
“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatan kamu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.(QS At-Takatsur : 1-4) 

Wahai saudaraku, ayat-ayat ini menjelaskan hari akhirat dengan penjelasan cukup terang yang mampu melunakkan hati yang keras.KEDUA : PENGATURAN IBADAH

Kita juga membaca firman Allah swt mengenai ibadah.
“Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat.” (QS Al-Baqarah : 43) 
“…diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (QS Al-Baqarah : 183)
“…mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS Ali Imran : 97) 
“Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.” (QS Nuh : 10) 

Dan banyak lagi ayat-ayat lain mengenai ibadah.KETIGA : PENGATURAN AKHLAK

Mengenai pengaturan akhlak, wahai saudaraku, kamu dapat membaca firman Allah swt :
“Dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya.” (QS Asy-Syams : 7-8) 
“…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’d : 11) 
“Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pelajaran.(Iaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merosak perjanjian. Dan orang-orang yang sabar kerana mencari ridha Tuhannya, mendirikan solat, dan menaf kahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (Iaitu) syurga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapa-bapanya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.(Sambil mengucapkan), ‘Salamun ‘alaikum bima shabartum (keselamatan atasmu berkat kesabaranmu),’ maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.” (QS Ar-Ra’d : 19-24) 
Wahai saudaraku, kamu mendapati bahwa akhlak-akhlak mulia bertebaran dalam kitab Allah swt dan bahwa ancaman bagi akhlak-akhlak tercela sangatlah keras.
“Dan orang-orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerosakan di bumi, orang-orang itulah yang memperolehi kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).” (QS Ar-Rad : 25) 

Inilah peraturan-peraturan tersebut.
Ikhwan sekalian, sebenarnya, peraturan-peraturan itu lebih tinggi daripada yang dikenali oleh manusia kerana di dalamnya terkandung semua yang dikehendaki manusia untuk mengatur urusan masyarakat.
Ketika mengupas sekelompok ayat, maka kamu akan mendapati makna-makna ini jelas dan terang.
Seperempat juz yang dimulai dengan
“Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi.” (QS Al-Baqarah : 219)mengandungi lebih dari dua puluh lima hukum amali tentang :

a.       Arak.
b.      Judi.
c.       Anak-anak yatim.
d.      Perkahwinan laki-laki dan wanita-wanita musyrik.
e.       Haid.
f.       Sumpah.
g.      Ila’.
h.      Talak.
i.        Ruju’.
j.        Khulu’.
k.      Nafkah.
dan hukum-hukum lainnya yang banyak sekali di mana kamu boleh dapatkan dalam seperempat juz sahaja. Ini adalah kerana surah Al-Baqarah datang untuk mengatur masyarakat Islam di Madinah.
Ikhwan tercinta, hendaklah kamu semua menjalin hubungan dengan kitab Allah. Bermunajatlah kepada Tuhan dengan kitab Allah. Hendaklah masing-masing dari kita memperhatikan prinsip-prinsip asas yang telah saya sebutkan ini kerana itu akan memberikan manfaat yang banyak kepada kamu, wahai saudaraku. InsyaAllah kamu akan mendapatkan manfaat darinya.
Akhir sekali Ikhwan sekalian, hendaklah kamu semua menjadikan bulan ini sebagai bulan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan tradisi yang dilakukan oleh salafus-soleh radhiyallahu ‘anhum.
Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati kami untuk menerima segala keutamaan dan keberkatan Ramadhan sebagaimana Engkau buka pintu-pintu syurga untuk menerima hamba-hambaMu yang mendekatkan diri mereka kepadaMu di bulan yang mulia ini. Tutupkanlah hati kami dari mengikuti segala kehendak nafsu dan syahwat sebagaimana Engkau tutup pintu-pintu neraka bagi menghindarkan diri kami dari terpalit dengan dosa dan noda yang akan menjerumuskan kami ke dalamnya.

Tausiyah Ramadhan Hasan Al Banna

Saya memandang bahwa perlu kita mengingatkan tentang masaalah Ramadhan, kerana kita sekarang berada di ambang pintu Ramadhan dan hampir menyibukkan diri dalam kewajiban-kewajiban kita di dalamnya.
Ramadhan adalah bulan :
 1. Barakah.
 2. Rahmat.
 3. Kebahagiaan.
Betapa perlunya manusia merenung sejenak untuk bersiap-siap menyambutnya disebabkan oleh kebaikan-kebaikan yang dikandungnya.
Ia merupakan bulan yang dihormati di masa jahiliah dan ketika Islam datang, ia semakin dihormati dan dimuliakan.
Di bulan ini, Allah swt menurunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia. Betapa perlunya kita menenangkan dan menyedarkan jiwa tentang hak Ramadhan sebelum menemuinya.
Ikhwan sekalian :
Bulan Ramadhan adalah bulan :
 1. Permohonan.
 2. Munajat.
 3. Hidayah.
 4. Petunjuk kebenaran.
Hendaklah orang yang berpuasa menggembeling diri di dalamnya dan menjauhkannya dari urusan dunia, agar kemanusiaannya meningkat dan bersambung dengan Rabbnya.
Banyak hadits yang menarik manusia agar memperhatikan :
 1. Keutamaan bulan ini.
 2. Ketinggian kedudukannya.
 3. Kemuliaan hari-harinya.
 4. Besarnya nilai taubat di dalamnya.
sehingga ianya akan memacu kaum muslimin untuk menyiapkan diri menemuinya serta menyedari bahwa perniagaan di dalamnya pasti mendatangkan keuntungan.
Waktu-waktu yang akan berlalu di dalamnya sangat berharga dan kesempatan yang ada merupakan kesempatan emas.
“Wahai pencari kejahatan berhentilah dan wahai pencari kebaikan kemarilah!”
Hendaklah kaum muslimin mengingatkan diri mereka dengan sabda Nabi saw :“Tiada hari yang menyinsing fajar padanya kecuali berseru, ‘Hai anak Adam, aku adalah makhluk baru yang menyaksikan amal perbuatanmu. Maka ambillah bekalan dariku, kerana aku tidak akan kembali sehingga ke hari kiamat.”

Ikhwan sekalian :
Allah swt menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang agung di samping memberikan keistimewaan yang banyak sekali kepadanya serta menjadikannya sebagai salah satu fasa kehidupan yang paling berharga dan salah satu stesen perjalanan di atas jalan hidup yang lurus.
Pada bulan itu, seorang muslim mencurahkan sebahagian besar perhatiannya kepada :
 1. Allah.
 2. Akhirat.
 3. Peningkatan ruhani.
Ia adalah :
 1. Bulan ruhani.
 2. Bulan kebersihan jiwa.
 3. Bulan munajat.
 4. Bulan yang mempunyai keistimewaan.
 5. Waktu untuk menghadap kepada Allah.
 6. Waktu untuk memohon pertolongan dari Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
 7. Waktu untuk menjalin hubungan dengan Al-Mala’ul A’la.
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang haq dan yang batil). Oleh kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah : 185)
Ada suatu tarikan atau perhatian yang indah dan kenikmatan yang luar biasa, iaitu dihubungkannya kandungan ayat ini dengan ayat yang lain.
“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah : 186)
Kemudian ayat ini diteruskan lagi dengan ayat lain:
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS Al-Baqarah : 187)
Ayat yang mulia ini datang di sela-sela hukum-hukum tentang puasa.
“ Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (QS Al-Baqarah : 183)Kemudian,

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.” (QS Al Baqarah : 187)
Dengan serasi dan sempurna, ayat ini berhubungan dengan ayat puasa. Kemudian di antara keduanya Allah swt mendatangkan ayat lain.
“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” (QS Al-Baqarah : 186)
Hakikat agung yang terkandung di dalamnya adalah bahwa Allah swt mendorong kita untuk bermunajat dan memohon kepadaNya pada saat jiwa dalam keadaan paling dekat kepada RabbNya.
“Agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah : 186)
Ikhwan sekalian :
Hendaklah kamu benar-benar berusaha agar tidak ada waktu yang berlalu tanpa amal soleh. Jika kamu lalai, hendaklah segera menyedari kelalaian kamu.
Suatu ketika Hanzhalah ra menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq ra dan berkata :
“Abu Bakar, saya melihat keadaanku sebagaimana keadaan orang-orang munafik.”
Abu Bakar menjawab, “Mengapa?”
Hanzhalah berkata : “Bukankah ketika bersama Rasulullah saw, ruh kita menjadi lembut dan jiwa kita meningkat, tetapi setelah kita meninggalkan beliau, keadaan menjadi berubah-ubah?”
Maka Abu Bakar berkata : “Marilah kita pergi kepada Rasulullah saw.”
Nabi saw bersabda, “Andaikata keadaanmu sebagaimana ketika di hadapanku, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu; Tetapi, sewaktu-waktu.”
Jadi, usaha rawatan terhadap kelengahan dan kelalaian adalah :
 1. Mengingati akan kesalahan.
 2. Introspeksi diri.
 3. Sentiasa menjalin hubungan dengan Allah swt.
“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (QS Al A’raf : 201)
Apabila syaitan berhasil menimpakan kelalaian pada hati kita dan menjauhkan kita dari sebahagian kebaikan, maka hendaklah kita :
 1. Lebih bersikap serius dalam perjalanan.
 2. Mengerahkan daya dan usaha.
 3. Menumpukan perhatian dalam menghadap kepada Allah swt.
“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambaNya.” (QS Asy-Syura : 25)
Hendaklah manusia melakukan persiapan dengan :
 1. Sentiasa bertaubat.
 2. Memohon ampun.
 3. Meninjau lembaran-lembaran masa lalu.
Apabila kita mendapatkan kebaikan, kita memuji Allah dan apabila kita mendapatkan keburukan, kita meninggalkannya seraya bertaubat kepadaNya.
“Wahai pencari keburukan, berhentilah!”
Jika dalam sehari, Rasulullah saw bertaubat seratus (100) kali sedangkan sebagaimana kita tahu, Allah telah mengampuni segala dosa baginda yang lalu mahupun yang akan datang.
Maka :
Bagaimana pendapat kita tentang orang yang diliputi oleh perbuatan maksiat dari segala penjuru serta tenggelam dalam kesenangan dan syahwatnya?
Oleh yang demikian, kewajiban kita adalah memperbanyakkan istighfar apalagi jika kita berada dalam bulan yang suci.
Kita menghadap kepada Allah dengan keimanan sempurna dan keikhlasan yang tulus seraya memohon agar Dia memberi kita kemampuan untuk menempuh sebab-sebab.
“Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murniya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (QS At Tahrim : 8)
Taubat yang murni dan ubudiyah yang tulus dengan kembali kepada Allah swt adalah salah satu sebab kebahagiaan sempurna pada hari kiamat dan jalan untuk menyertai Nabi saw.
“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (QS An-Nisa’ : 69)
Maka, mulai sekarang, hendaklah kita bersungguh-sungguh menyucikan diri dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat kerana kita semua akan menghadapi kedatangan bulan Ramadhan.
Kurniaan Allah swt di bulan Ramadhan lebih luas daripada di waktu lainnya. Maka, persiapkanlah diri kita semua untuk menghadapi kewajiban agung ini.
Nabi saw bersabda :“ Barangsiapa telah didatangi bulan Ramadhan, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya.”
Orang yang celaka adalah yang dihalangi dari rahmat Allah swt pada bulan Ramadhan.

Adalah wajib untuk mengingatkan diri kita tentang keutamaan bulan ini dan mempersiapkannya untuk beramal di dalamnya.
Ramadhan telah mendorong amal yang banyak dan kewajiban yang luhur seperti puasa, solat, zikir serta membaca kitab Allah yang boleh membersihkan jiwa dan menghidupkan hati.
Rasul saw membaca dan mempelajari Al-Qur’an di hadapan Jibril pada bulan Ramadhan, sekali manakala pada tahun terakhir kerasulan, baginda membacanya dua kali.
Dakwah kita semua adalah dakwah Al-Qur’an, sedangkan kita sekalian mengatakan :
“Al-Qur’an adalah pedoman hidup kami.”
Maka, bulan Ramadhan adalah dakwah kita. Perbanyakkanlah membaca Al-Qur’an dan renungkan kandungannya, kerana kita akan mendapatkan kenikmatan baru padanya ketika membaca walaupun berulang sekalipun seseorang itu hafizh (penghafal) Al-Qur’an.
Kita akan merasakan pengaruh yang menakjubkan jika membacanya dengan penghayatan makna.
Jangan berusaha memahaminya dengan mendalami perkara-perkara yang pelik-pelik dan kajian yang canggih tetapi, bacalah sebagaimana para sahabat Rasulullah saw membacanya.
 1. Barangsiapa membacanya seperti ini, maka untuk setiap huruf yang dibacanya ia mendapat sepuluh (10) kebaikan dan Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang dikehendakiNya.
 1. Barangsiapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk pada hari kiamat.
Ketahuilah bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan sedekah dan kezuhudan terhadap material dan oleh kerana itu, banyakkanlah menyantuni fakir miskin.
Rasulullah saw adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanan baginda paling besar terlihat pada bulan Ramadhan.
Berusahalah agar kita mempunyai amalan yang tidak kita tinggalkan selama bulan Ramadhan.
Bersemangatlah dalam melaksanakan solat tarawih. Kita melaksanakannya dengan membaca seluruh Al-Qur’an, lapan rakaat.
Solat tarawih merupakan salah satu sunnah muaakadah serta syiar dan kekhususan bulan Ramadhan. Ia adalah wadah tempat hati seorang muslim berhubungan dengan Tuhannya.
Nabi saw didatangi oleh Jibril pada bulan Ramadhan lantas membacakan Al-Qur’an di hadapannya.
Oleh kerana Ramadhan adalah puasa di siang hari sekaligus sesuai untuk menjadi bulan untuk bangun di malam hari sedangkan malam sangat sesuai untuk dilaksanakan solat.
Jumlah rakaat dalam solat tarawih adalah lapan (8), itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Namun, boleh pula dua puluh (20) rakaat, iaitu sebagaimana yang dilaksanakan oleh Umar ra. Ada pula yang melaksanakan tiga puluh enam (36) rakaat dan ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh penduduk Madinah. Masing-masing mempunyai asas dari sunnah.Tujuan perlaksanaan solat tarawih adalah menjalin interaksi dengan Allah dan Kitabullah. Disunnahkan untuk memanjangkan solat tarawih ini.

Solat tarawih tidak dimaksudkan untuk memperbanyakkan rakaat semata-mata sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang sambil melaksanakannya secara tergesa-gesa sehingga menjadikannya cacat, sementara mereka lupa bahwa solat tarawih tiada lain melainkan untuk menikmati kitabullah dan inilah rahsia di dalamnya.
Jika ada pertentangan antara kedua perkara itu, maka mencukupkan dengan lapan (8) rakaat panjang lebih baik daripada dua puluh (20) rakaat dengan tergesa-gesa.
Diriwayatkan dari Abu Bakar ra yang berkata :
“Kami meninggalkan solat tarawih agar orang-orang yang berpuasa boleh segera makan sahur, lantaran khuatir terbitnya fajar.”Mereka biasa :

 1. Membaca seluruh surah Al-Baqarah.
 2. Bersandar di atas tongkat kerana lamanya berdiri dan membaca.
Sehingga mereka dapat menikmati kitab Allah.
Yang dikehendaki dalam pelaksanaan solat ini adalah :
 1. Perhatian terhadap asas pensyariatannya.
 2. Perlaksanaannya sebaik mungkin.
 3. Pemanfaatan kesempatan untuk mendengar bacaan Al-Qur’an.
Adapun acara ‘ritual’ yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam sehingga menimbulkan suara kuat di masjid seperti solawat dan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah…’ dan sebagainya yang mereka baca dengan suara keras, itu sama sekali bukan termasuk dalam ajaran agama.
Menghadapi keadaan ini, seorang pendakwah mestilah berlaku lemah lembut dalam dakwah dan menggunakan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan tanpa kekerasan.
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.” (QS An Nahl : 125)
Jika kita mempunyai kekuatan, maka kita boleh memaksa mereka, tetapi jika tidak, maka kita mestilah mengajak mereka dengan lemah lembut.
“Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (QS An Nur : 54)
Tidak perlu menciptakan persengketaan antara seorang muslim dengan saudara muslim lainnya.
Menjaga persatuan adalah kewajiban sedangkan solat tarawih adalah sunnah. Menjaga kewajiban itu lebih utama daripada menjaga sunnah.
Para pendakwah dan pembimbing berkewajiban untuk mengarahkan terhadap para pemimpin mereka untuk memperbaiki keadaan ini dengan bijaksana. Hendaklah kita semua sentiasa menjaga perlaksanaan sesuatu yang lebih sempurna dan lebih baik.Di bulan Ramadhan, kita juga menanti malam-malam yang mulia, saat kebaikan tercurah. Malam ketujuh belas (17) adalah malam bersejarah iaitu saat turunnya Al Qur’an pertama kali.

Begitu pula pada siangnya ketika pertolongan Allah datang secara nyata dalam perang Badar, ketika dua pasukan saling berhadapan.
Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) vang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuanNya siapa yang dikehendakiNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang- orang yang mempunyai mata hati.” (QS Ali Imran : 13)
Lailatul Qadr jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Bahkan sepuluh malam ini merupakan malam-malam tajalli’.
Oleh itu hendaklah saudara :
 1. Menggembeling jiwa di dalamnya.
 2. Membersihkannya dari urusan-urusan dunia.
 3. Menghadaplah kepada Allah dengan solat, munajat dan terus-menerus berdoa.
kerana Allah swt menyukai orang yang terus-menerus berdoa.
Barangsiapa memiliki waktu lapang, hendaklah beri’tikaf dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang mendesak, kerana i’tikaf adalah sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan pula oleh orang-orang soleh.
Adapun bagi yang mempunyai kesibukan, setidak-tidaknya usahakan supaya beri’tikaf di malam hari.
Jika sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan tiba, baginda saw sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits :
 1. Menguatkan sarung.
 2. Melaksanakan qiyamul lail.
 3. Membangunkan isteri-isteri baginda.
Ketahuilah bahwa interaksi yang dikehendaki di bulan Ramadhan adalah interaksi dalam ketaatan kepada Allah dan bukan dalam permainan.
Namun yang dilakukan manusia justeru adalah sebaliknya iaitu mereka menjadikan Ramadhan sebagai bulan kelalaian dan permainan.
Di antara mereka ada yang menghabiskan waktu-waktu di bulan Ramadhan di kelab-kelab, tempat-tempat hiburan dan kopitiam-kopitiam.
Di antara mereka ada juga yang mendatangi seorang faqih di satu ruangan untuk membaca Kitabullah di dalamnya lalu setelah itu mereka meninggalkannya ke ruangan lain untuk berbincang-bincang semahunya dan tidak mendengarkan ataupun mentadabbur ayat Al-Qur’an.Suatu ketika Ibnu Masud ra berlalu di hadapan sekelompok orang yang berada di tepi jalan. Ia berkata kepada mereka :

“Para sahabat Muhammad saw biasa saling berkunjung kerana Allah.”
Mereka menjawab :
“Motif kami keluar dari rumah tidak lain adalah saling berkunjung kerana Allah.”
Ia berkata kepada mereka :
“Bergembiralah, kerana aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda :
“Kamu semua tetap dalam keadaan baik, selama mana masih saling mengunjungi.”

Oleh yang demikian, wahai saudaraku sekalian :
Hendaklah kita semua menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan :
 1. Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
 2. Melaksanakan tradisi yang dilakukan oleh salafus-soleh radhiyallahu ‘anhum.
Semoga Allah swt melimpahkan solawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad saw dan juga kepada segenap keluarga dan sahabat baginda.
Ya Allah, sesungguhnya Ramadhan yang kami cintai dan rindui sudah berada di ambang pintu. Kami tetap menunggu dan menantikan ketibaan tamu yang agung ini. Campakkanlah rasa gembira dan senang hati ke dalam lubuk hati kami untuk kami menyambut kedatangan tamu yang penuh barakah ini sehingga kami mampu mengisi hari-hari dan malam-malamnya dengan bertaubat, beribadah, berzikir, membaca Al Qur’an, mentadabbur ayat-ayatnya, berdoa, memberi makan fakir miskin, melaksanakan kebajikan terhadap sesama insan sehingga Engkau ridha dan menerima segala amal-amal kami di sepanjang bulan yang mulia itu.

Kemendikbud: tindak kepala sekolah lakukan pungutan

Pewarta: Derizon Yazid

Padang (ANTARA News) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa karena biaya operasional sekolah telah ada. Jika ada pungutan terlarang maka dinas pendidikan setempat diminta menindak kepala sekolah yang melakukannya.

“Sekolah di Indonesia jangan ada lagi melakukan pungutan kepada orang tua siswa,” kata Wakil Mendikbud, Musliar Kasim, di Padang, Selasa. Saat ini merupakan masa pendaftaran murid baru di sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA.

Menurut dia, kalau ada orang tua siswa merasa sarana dan prasarana sekolah tidak mencukupi, maka pungutan diperbolehkan dengan musyawarah dengan orang tua siswa.

“Jika berdasarkan hasil musyawarah para orang tua siswa mau melengkapi kekurangan sarana dan prasarana sekolah, maka sah saja untuk melakukan pungutan,” ujar dia.

Kemendikbud meminta seluruh dinas pendidikan di Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua siswa menjelang tahun ajaran baru 2013-2014.

“Jika ditemukan adanya pungutan, maka dinas pendidikan agar melakukan tindakan kepada sekolah yang melakukan pungutan tersebut,” katanya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dia mengatakan, Kemendikbud berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan mempersiapkan sanksi administrasi yang menimbulkan efek jera kepada sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

“Pengawasan dan tindakan merupakan kewenangan kabupaten/kota di Indonesia terkait otonomi daerah,” kata dia.

Menurut dia, sekarang ini pemerintah memberikan bantuan dana untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi siswa miskin.

Berdasarkan data, sekitar 13,5 juta siswa miskin di Indonesia akan menerima bantuan danauntuk kompensasi kenaikan BBM.

“Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 5,9 juta pelajar,” kata dia.

Besarnya bantuan yang berikan kepada siswa jenjang pendidikan SD menerima sebesar Rp450 per tahun, Rp750 ribu untuk siswa SMP/MTS, dan Rp1 Juta untuk SMA/SMK/MA.

PENDIDIKAN ISLAM ISLAM PADA ERA KEMUNDURAN ISLAM

A.    PENDAHULUAN
                Pada masa kejayaan islam yang terletak pada kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah telah banyak bangunan-bangunan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan intelektual melalui perpusatakaan seperti Baitul Hikmah. Kejayaannya juga dirasakan oleh masyarakat yang telah bersentuhan dengan dunia luar termasuk juga dunia Barat.
                Namun, pasang surut sebuah dinasti, sebaimana disebutkan Ibnu Khaldun, merupakan bagian dari siklus sejarah yang bersifat faktual. Sebagai mana sebuah pemerintahan atau kekuasaan isalam yang pernah jaya, juga tidak terlepas dari kemunduran atau keruntuhan, begitu juga dengan pendidikan islam.


B. KEJATUHAN BAGHDAD DAN CORDOVA
1. Kejatuhan baghdad
                Sejak tahun 132H/750M daulah Abbasiyahdinyatakan berdiri dengankhalifah pertamanya Abu Abbas as-saffah. Daulah ini berlangsung sampai tahun 656H/1258M. Masa yang panjang di laluinya dengan pola pemerintahan yang berubah-ubah sesua dengan perubahan poitik, sosial, budayadan penguasa.walaupun Abu Abbas adalah pendiri daulah ini, namun pembina sebenarnya adalah Abu Ja’far al-Mansur. Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Ummayah, Khawarij dan juga Syiah yang mersa mulai dikucilkan dari kekuasaan.
                Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, yang berdiri itu, Ja’far kemudian memindahkan ibu kota ke Al-Hasyimiyah, dekat Kuffahke kota yang baru dibangunya, Baghdad merupakan ibu kota yang indahpermai. Istana dan bangunan dibentuk  menurut seni bangunan arab Persia dan termasyhur pada masa khalifah harun Ar-rasyid dan Al-Ma’mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kasusastran berada pada zaman keemasannya. Al-Ma’mun menonjol dalam hal gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku dari Yunani dan mengembangkan ilmu-ilmu dengan mendapatkan temuan-temuan ilmiah yang baru. Filsafat yunani yang rasional menjadikan Khalifah terpengaruh dan mengambil teologi rasional Mu’tzilahmenjadi teologi Negara. Pada masa inilah negara islam islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat tak tertandingi dan letak sumbangan Islam terhadap ilmu dan peradaban Barat atau dunia.
                Masa imperium Abbasiyah dilenal sebagai kurun keemasan. Namun selanjutnya juga mengalami kemunduran dan pada umumnya para sejarawan memetapkan bahwa kejatuhan baghdad di timur (1258 M) dan cordova di barat (1236 M) sebagai awal periode kemunduran yang tidak terlepas dari konotasi kemunduran pendidikan yang ditandai kemunduran intelektual. Tepat juga dikatakan periode ini merupakan awal kejatuhan dan keruntuhan Baghdad sebagai pusat ibukota dan kebanggaan umat islam di dunia akan kemajuan peradabannya.i
                Sepanjang imperium Abbasiyah yang sebagian dibangun berdasar upaya identifikasi Islam dan sebagian berdasarkan identifikasi khalifah, maka hilangnya pendukung merupakan sebuah bencana politik yang sangat besar. Meskipun Khalifah tetap sebagai pemimpin umat dan simbol bagi kesatuan muslim, tetaplah terbuka sebuah pemisah antara negara dan komunitas keagamaan. Sejak saat itu, Khalifah menampilkan interes politik dan pemerintahan Islam, sementara para ulama dan suffi merumuskan prinsip-prinsip keyakinan Islam.
                Faktor-faktor yang membuat Baghdad menjadi lemah dan kemudian hancur dapat dikelompokkan faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern ;
a.       Faktor-faktor intern : Adanya persaingan yang tidak sehat antara negara-negara yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah terutama Arab, Turki dan Persia.
b.      Adanya koflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menimbulkan konflik berdarah.
c.       Muculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari daulah Abbasyah.
d.      Kemorosotan ekonomi akibat kemuduran politik.
Adapun fakor-faktor ekstern segai berikut :
a.       Perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang, dan
b.      Hadirnya tentara Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan.
Yang terahir inilah yang menyebabkan hancurnya Daulah Abbasiyahdan menguasai kota Baghdad.
                Hadirnya tentra Mongol , pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan mereka diporak-porandakan dabn dibakar sampai punahtak berbekas. Oleh karena itu, pada masa seperti ini dunia Islam tidak dapat melahirkan pemikir-pemikir yang kritis. Lembaga-lembaga tinggi sama sekali tidak memberi peluang kepada para  mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu.
2. kejatuhan cordova (spanyol)
          Penaklukan Spanyol tidak terlepas dari tiga orang pemimpin satuan-satuan pasukan dari Dinasti Ummayah yang berkedudukan di Damaskus, mereka adalah Tharif bin Malik, Thariq bin Ziad dan Musa bin Nushair. Yang mampu mengalahkan penguasa Spanyol Raja Roderick.  Dengan mudah Thotiq dapat menguasai wilayah-wilayah Spanyol seperti Toledo, Seville, Malaga, Elvira dan cordofa.
                Daulah Bani Umayyah membangun kekuasaan di Spanyol dengan nama Daulah Bani Umayyah (756-1031) dan menjadikan Cordova sebagsi ibu kota dibawah pemerintahan Abdurohaman ad-Dakhil (Abdurrohman I). Sejak saat itu Cordova mulai melangkah maju. Cordova memasuki kejayaan di bawah pemerintahan Abdurrohman III (912-961) dan Al-Hakam (961-976). Kemajuan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang. Antara lain bidang pendidikan, ilmu pengetehuan, dan intelektual. Pada saat itu islam di Cordova telah memiliki Universitas cordova yang tersohor dan menjadi kebanggaan umat Islam, salah satu universitas dunia yang terpercaya. Beliau juga mendirikan 27 skolah swasta, juga 70 perpustakaan dan memiliki ratusan ribu buku.
                Kehadiran Islam di Spanyol  telah menjadikan Spanyol mempunyai kebudayaan yang tinggi pada waktu itu. Sehingga dalam waktu singkat Spanyol berubah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan islam di belahan Barat. Setelah mencapai kemajuan dan kesuksesan kurang lebih selama delapan abad menjadi qiblat ilmu pengetahuan, Spanyol juga mengalami masa kemunduran dan kehancuran yang disebabkan oleh beberapa faktor, astara lain :
a.       Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya konflik perebutan kekuasaan di antara ahli waris.
b.      Lemahnya figur dan karismatik yang di miliki khalifah khususnya setelah kahalifah Al-Hakam II.
c.       Perselisihan di kalangan umat itu sendiri yang di sebabkan perbedaan kepentingan, suku dan kelompok.
d.      Konflik Islam dengan kristen karena kebijakan penguasa yang tidak melakukan islamisasi secara sempurna.
e.      Munculnys Muluk al-Thowaif (kerajaan-kerajaan kecil) yang saling berebut kekuasaan.
Dalam kondisi yang lemah karena faktor-faktor tersebut, muncul serangan dari kristen yang sudah menyatu. Kondisi ini diperburuk denganketerpencilan Islam di Spanyol dari dunia Islam yang lain. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kekuatan Kristen Spanyol.


C. KEMUNDURAN PENDIDIKAN ISLAM PASCA KEJATUHAN BAGHDAD DAN SPANYOL
                Kehancuran total yang dialami Baghdad dan Cordova sebaga pusat pendidikan dan kebudayaan Islam, menandai runtuhnya sendi-sendi runtuhnya pendidikan dan kebudayaan Islam, terutama dalam bidang intlektual dan material, tetapi tidak halnya  dalam bidang kehidupan batin dan spiritual.
                Suasana gelap yang menyelimuti dunia Islam akibat berbagai krisis  benar-benar mencekam dan memprihatinkan. Pada saat bangsa Eropa tengah sibuk melepaskan armada-armadanya mengarungi lautan untuk menjajah negeri-negeri Islam sekaligus menyebarluaskan ajaran Injil, pada saat itu daya intelektual generasi penerus tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang dihadapi sebagai akibat perubahan dan perkembangan zaman, sebagian kaum muslim tenggelam dengan tasawuf yang sudah jauh menyimpang dari roh Islam, Karena mereka merasa lemah diri dan putus asa. Ini yang menyebabkan mereka lalu mencari pegangan dan sandaran hidup yang bisa mengarahkan kehidupan mereka. Aliran tradisionalisme mendapat tempat di hati masyarakat secara meluas, dengan mengembalikan segala sesuatunya telah dikehendaki oleh Tuhan.
                Kehidupan suffi berkembang dengan pesat. Madrasah-madrasah yang ada dan yang berkembang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan suffi. Suffi dimasukkan kedalam kurikulum formal, kurikulum akademis hampir buku-bukunya tentang suffi, sehingga ilmu pengetahuan umum semakin sempit. Penyelesaian studipun relatif singkat.
                Kebekuan intelektual dalam kehidupan kaum muslimin diwarnai dengan berkembangnya berbagai macam aliran suffi yang terlalu toleran terhadap ajaran mistis yang bersal dari ajaran agama lain (Hindu,Budha, maupun neoplatonisme), telah memunculkan berbagai tarekat yang menyimpang jauh dari ajaran Islam.


D. PENUTUP
                Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Kemunduran pendidikan Islam sesungguhnya karena akibat dari faktor-faktor kehancuran kekuasaan Islam (sosial, politik dan keagamaan).
                Sepanjang sejarah sejak awal dalam pemikiran Islam terlihat dua pola yang saling berlomba dan mengembangkan diri, dan mempunyai pengaruh besar dalam pola pengembangan pendidikan Islam, yakni pemikiran sufistis bersifat tradisional yang bersumber dari Wahyu yang memperhatikan aspek batiniah dan pemikiran rasional, yang mementingkan akal pikiran, menimbulkan pola pendidikan empiris rasional dan intelektual.
                Pada masa jayanya dua pola tersebut menghiasi dunia Islam, berpadu dan saling melengkapi. Setelah pemikiran rasional diambil alih pengembangannya oleh dunia Barat (Eropa) dan Islam pun meninggalkan pola pikir tersebut, sehingga dalam Islam pola pemikiran sufistis. Dari aspek inilah pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran.


DAFTAR PUSTAKA
Asrohah, Hanun, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Wacana Ilmu,2001.
Djojosuwrno,Sejarah Dan Falsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang,Tt
Santoso,Slamet Imam, Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Kemasa, Jakarta: Masagung,1987.
Langgulung,Hasan,Filsafat Pendidkan Islam,Trj,Jakarta: Wacana Ilmu,2001.
Yatim,Badri,Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Wacana Ilmu, 2001.

HAKIKAT ILMU PENDIDIKAN ISLAM

Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang digunakan dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam sebagai pedoman umat manusia khususnya umat Islam.
Pendidikan adalah segala upaya , latihan dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur.
Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang mencangkup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia sebagai hamba Alloh sebagaimana Islam sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat.
Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan luas, maka pendidikan Islam bersifat terbuka dan akomodatif terhadap tuntutan zaman sesuai norma-norma Islam.
A. PENTINGYA TEORISASI PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan merupakan upaya untuk pembudayaan manusia untuk merngembangkan potensinya secara optimal yang dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada sang pendidik. Sehingga mereka dituntut untuk memenuhi semua persyaratan sebagai seorang pendidik yang ideal. Sedangkan faktor pembawaan anak merupakan sasaran utama oleh para pendidik.
Teori adalah suatu konsep pemikiran manusia yang disusun secara sederhana tentang suatu bidang kehidupan yang tersusun berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan dan mendukungnya. Sehingga menjadi suatu produk pemikiran yang teruji dengan praktek yang berhubungan dengan berbagai variabel.
1. Landasan Dasar Pengembangan Teorisasi Pendidikan Islam
a. Hakikat pendidikan adalah segala upaya dan usaha untuk menjadikan manusia dewasa sesuai tujuan pendidikan
b. Azas pendidkan Islam adalah perkembangan dan pertumbuhan dalam perikehidupan yang seimbang dalam semua seluk beluk kehidupan secara adil, merata, menyeluruh dan integral.
c. Model dasar pendidian Islam adalah kemampuan dasar untuk berkembang dari setiap individu sebagai karunia Tuhan.
d. Sasaran pendidikan Islam adalah mengintegrasikan iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dalam pribadi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dunia-akhirat.
2. Persyaratan Ilmiah
Persyaratan ilmiah ilmu pendidkan Islam adalah memiliki objek yang jelas, pandangan, teori, dan hipotesis yang bersumber ajaran Islam, metode analisa yang bernafaskan Islam, dan struktur keilmuan definitif yang satu sama lain saling berkaitan sebagai ilmu yang mandiri.
3. Tugas Fungsi Ilmu Pendidikan
a. Melakukan pembuktian terhadap teori-teori ilmu pendidikan Islam
b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspek bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Sebagai pengoreksi terhadap kekurangan teori-teori ilmu pendidikan Islam.
4. Hubungan Teori dengan Fakta
a. Teori menetapkan adanya hubungan fakta yang ada.
b. Teori mengembangkan sistem klasifikasi dan struktur dari konsep-konsep.
c. Teori harus dapat mengikhtisarkan fakta dan menerangkan sejumkah besar fakta.
d. Teori harus dapat meramalkan fakta
e. Teori harus dapat menunjukkan kebutuhan-kebutuhan untuk dikembangkan penelitian secara lebih lanjut.
B. HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM
Berangkat dari pengertian pendidIkan Islam, secara teori berarti memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani sesuai ajaran Islam baik melalui lembaga atau sistem kurikuler. Sedangkan tujuan fungsionalnya adalah potensi dinamis manusia yaitu keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak dan pengalaman. Sebagai lingkaran proses pendidikan Islam yang akan mengantarkan manusia sebagai hamba Alloh yang mukmin, muslim, muhsin, dan mushlihin mutaqin.
Sedangkan objek pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk individu yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna dan lebih mulia dari makhluk lain (QS. As-Shaad: 71-72), memiliki kedudukan yang lebih tinggi (QS. Al-Isra’: 70). Disamping itu manusia diberi beban tanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat (QS. Al-Isra’: 15).
Sejalan hal itu, menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengadakan interelasi (QS. AL-Anbiya’: 92), berinteraksi, gotong-royong dan bersatu (QS. Al-Imran: 103), bersudara (QS. Al-hujurat: 10), tanpa membedakan berbagai perbedaan baik bahasa atau warna kulit (QS. Ar-Ruum: 22).
Disamping itu juga tidak melupakan bahwa manusia sebagai hamba Alloh yang diberi fitrah untuk beragama. Sehingga watak dan sikap religiusnya perlu dikembangkan agar mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya sesuai firman Alloh dalam surat Al-An’am: 102-103.
C. TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM
Tujuan pendidikan Islam secara instruksional adalah:
a. TIK, mengarahkan anak untuk menguasai suatu ilmu khusus
b. TIU, mengarahkan anak untuk menguasai semua ilmu secara umum sebagai kebulatan
c. Kurikuler, agar mencapai garis besar program pengajaran di institusi pendidikan
d. Institusional, tujuan yang harus dicapai menurut program pendidikan di setiap intitusi
e. Umum atau nasional, cita-cita hidup yang ditetapkan untuk dicapai melalui pendidikan formal/ non-formal.
Sedangkan berdasarkan tugas dan fungsi manusia secara filosofis adalah:
a. Individu, belajar mempersiapkan manusia untuk hidup dunia dan akhirat
b. Sosial, berhubungan dengan kehidupan manusia dengan masyarakat
c. Profesional, menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni dan profesi sebagai kegiatan di masyarakat.
Tujuan dalam proses pendidikan Islam adalah cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang ingin dicapai berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Membentuk manusia dewasa yang berakhak mulia, mengembangkan potensi mengintegrasikan ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan dunia akhirat.
Tujuan keagamaan pendidikan Islam adalah berorientasi pada kebahagiaan akhirat , dengan cara melaksanakan syariat Islam melalui pendidikan spiritual, misalnya (QS. Al-A’laa: 14-17) tentang kehidupan akhirat adalah lebih penting. Sedangkan tujuan keduniaan adalah pendidikan berorientasi pada kepentingan dunia sebagaimana firma Alloh QS. Al-Jumu’ah: 10
Jika dihubungkan dengan filsafat pendidikan Islam maka ilmu pendidikan Islam bertugas menganalisa secara mendalam tentang masalah-masalah pendidikan sekaligus penyelesaiannya. Ilmu pendidikan tidak hanya melandasi tugasnya dengan teori-teori tapi juga fakta empiris dan praktis yang di dalam masyarakat. Sehingga nantinya terjadi interaksi antara ilmu pendidikan Islam dengan masyarakat yang saling mengisi satu sama lain. Ilmu pendidikan Islam membutuhkan landasan yang ideal, rasional, universal dan sistematik tentang hakikat pendidikan.
Filsafat pendidikan berorientasi pada seluruh aspek pendidikan secara obyektif untuk kebutuhan manusia secara mendasar. Maka filsafat pedidikan Islam berusaha menunjukan kemana arah pendidikan akan dibawa. Dengan ciri filsafat yang radikal, universal dan sistematis akan mengahasilkan pemikiran tentang manuisa yaitu sebagai individu, sosial, dan moral yang mengarah pada hubungan manusia dengan tuhan secara vertikal, dengan masyarakat secara horisontal dan dengan alam.
D. IMPLIKASI AL-QUR’AN TERHADAP PENDIDIKAN
Banyak sekali ayat al-Qur’an yang mengandung implikasi pendidikan. Diantaranya adalah surat al-Imran: 190-191, ad-Dukhan: 38-39, al-Anbiya’: 16-18, dan masih banyak lagi. Dari ayat –ayat ini dapat ditarik kesimpulan tentang azas gerakan alam semesta sebagai sunnatulloh, yaitu:
1. Menyeluruh (holistik): semua ciptaan Alloh yang maujud dipandang memiliki makna dalam suatu keseluruhan bagi manusia. Untuk itu pendidikan memerlukan sistem yang menyeluruh baik dalam kelembagaan maupun metode yang digunakan sehinga akan lahir sistem “satu untuk semua”
2. Kesatuan (integral): semua ciptaan Alloh dalam alam semesta dipandang selalu dalam satu sistem kesatuan yang saling berhubungan menggerakkan dan memperkokoh dan bermakna. Semua bekerja secara mekanis menurut fungsinya tanpa ada yang terlepas. Jika ada yang terlepas satu saja maka keseimbangan alam akan rusak dan hilang. Demikian juga dengan pendidikan, semua aspek pendidikan harus bekerja secara bersama agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan.
3. Perkembangan, semua ciptaan Tuhan baik makro/mikro mengalami perkembangan secara bertahap menuju arah kesempurnaan dan kematangan. Maka administrasi pendidikan membentuk lembaga pendidikan secara berjenjang mulai dari pra-dasar hingga perguruan tinggi.
4. Pendidikan seumur hidup, dengan konsep ini akan membuat kerangka berfikir memikirkan jauh kedepan tentang pendidikan dan kehidupan anak didik.
Berdasarkan filsafat pendidikan Islam yang membahas tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi maka dapat disimpulkan pola dasar pendidikan Islam:
1. Segala fenomena alam adalah ciptaan Tuhan dan tunduk kepada hubungan mekanisme sebagai sunnatuloh. Maka manusia harus dididik agar bisa menghayati segala fenomena alam sehingga bisa menanamkan rasa iman dan takwa
2. Manusia sebagai makhluk palimg mulia dibanding makhluk lain menjadi khalifah. Maka ia dibekali ilmu agar bisa memberdayakan bumi dengan ilmunya untuk kemaslahatan umum sesuai tuntunan Tuhan.
3. Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung untuk berkumpul, berinteraksi dengan orang lain dan membentuk suatu tali persaudaraan.
4. Manusia sebagai makhluk moralitas yang cenderung untuk memeluk agama. Pendidikan seumur hidup sebagai dasar proses pendidikan sebagai konsep pemikiran yang berorientasi pada keimanan dan akhlak yang terpadu membentuk dan mewarnai pendidikan Islam.
Strategi pendidikan Islam merupakan sesuatu yang vital dalam melaksanakan pendidikan Islam. Maka strategi yang mantap diperlukan dalam proses pendidikan Islam sesuai situai dan kondisi sehingga tidak ditemui hambatan internal maupun eksternal. Strategi yang baik adalah jika bisa melahirkan metode yang baik. Beberapa ayat al-Qur’an tentang strategi pendidikan Islam antara lain, QS. Al-Qosos: 77 (keseimbangan dunia akhirat serta berbuat baik), al-Mujadalah: 11 (derajat bagi orang beriman dan berilmu), al-Jumu’ah: 2 (membersihkan hati), al-Qolam: 4 (budi pekerti luhur), dan As-Syura: 52 (menunjukkan jalan yang lurus).
E. FITRAH MANUSIA DALAM PENDIDIKAN
Beberapa penafsiran tentang fitrah antara lain:
1. Potensi dasar yang tidak dapat diubah (nativisme) yaitu potensi untuk beragama.
2. Bersifat netral, perkembangan anak didik harus dipengaruhi dari luar (empirisme). Jadi pendidikan sangat mempengaruhi diri seorang anak. Hal ini sesuai dengan surat An-Nahl : 78 (hidayah), al-Alaq: 3-4 (manusia harus belajar dan menghayati baik secara formal maupun non-formal dan dengan alam semesta).
3. Konvergensi, mengintegrasikan antara fitah yang bersifat alami dengan faktor luar (pendidikan).
Komponen psikologi dalam fitrah yang berpotensi yaitu:
a. Kemampuan dasar untuk beragama
b. Bakat dan kecenderungan yang mengacu pada keimanan kepada Alloh
c. Naluri dan wahyu bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan
d. Kemampuan dasar beragama secara umum, bukan Islam saja
e. Kondisi jiwa yang bersih, terbuka terhadap pengaruh luar, sedangkan pengadaan reaksi bukan berasal dari fitrah.
Fitrah menurut Al-Ghazali:
1. kemampuan dasar sejak lahir yang berpusat pada potensi dasar untuk berkembang.
2. Potensi dasar yang berkembang secara menyeluruh menggerakkan seluruh aspek secara mekanik dimana satu sama lain saling mempengaruhi menuju kearah tertentu.
3. Merupakan komponen dasar yang bersifat dinamis, dan rresponsif terhadap pengaruh luar yang meliputi: bakat, insting, hereditas, nafsu, karakter dan intuisi.
F. METODOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
Metodologi dalam pendidikan mempunyai tugas dan fungsi memberi cara yang baik untuk pelaksanaan operasional pendidikan Islam. Metodologi harus sejalan dengan substansi dan tujuan ilmu pengetahuan induknya. Dan dalam penerapannya bersumber pada al-Qur’an dan Hadits yang meliputi:
1. Al-Qur’an menunjukkan fenomena bahwa firman Alloh sesuai dengan sasaran dan tempat yang dihadapi. Alloh memberikan metode pengajaran alternatif yaitu pilihan dan setiap individu berbeda kemampuannya.
2. Alloh mendidik manusia disesuaikan dengan kemampuan masing-masing
3. Bersifat multi approach, yaitu melalui pendekatan religiuss, filosofis, sosiokultural dan scientific.
Pertumbuhan dan perkembangan manusia tercermin dalam al-qur’an yang bersifat derifatif yaitu:
1. Mendorong manusia untuk memikirkan kehidupannya sendiri dan alam sekitar
2. Mendorong manusia untuk megamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari
3. Mendorong berjihad
4. Suasana pendidikan yang sesuai dengan tempat dan waktu
5. Metode pembuatan kelompok
6. Metode instruksional
7. Metode bercrita (QS. Yusuf: 111, QS. Al-Maidah: 27-28)
8. Metode bimbingan dan penyuluhan (QS. Yunus: 57, QS. An-Nisa’: 58, Al-Luqman: 13 dan QS. Al-Imran: 159)
9. Memberi contoh dan teladan (QS. Al-Ahzab: 21, 67-68)
10. Diskusi (An-Nahl: 125, Al-Ankabut: 46)
11. Tanya jawab (QS. An-Nahl: 43)
12. Perumpamaan (QS. Ar-RA’d: 17, Ibrahim: 24-26, Al-Ankabut: 41)
13. Targhib dan tarhib (QS. Al-Zalzalah: 7-8, Al-Fushilat: 46)
14. Tobat dan ampunan (QS. An-Nisa’: 110, Al-Maidah: 39)
G. INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM
Institusi dalam pendidikan Islam bermula dari halaqoh-halaqoh yang dibuat Nabi kemudian seiring dengan perkembangan zaman lahirlah lembaga-lembaga pendidikan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling lengkap sehingga menunjang keintektualitas peserta didik
Lembaga–lembaga itu memiliki berbagi aspek yang harus dipenuhi sebagai sarana untuk mencetak manusia muslim yang sejati. Diantaranya adalah pendidik, kurikulum, sarana pendidikan dan sebagainya.
Secara filosofis ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang di dasari nilai-niai Islam yang bersumber al-Qur’an dan Sunnah. Dengan pikirannya, manusia diperintahkan untuk menggali nilai-nilai di dalam al-Qur’an dan Sunnah tentang ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuanlah manusia bisa memahami fenomena alam sekitarnya sehingga menjadi bekal dalam menjalani hidup sebagai hamba Alloh dan khalifatulloh. Dan dengan pengetahuan dan teknologi yang dimikinya manusia disuruh untuk memahami alam semesta sejauh kemampuan rasionya.
Dalam operasionalnya ilmu pendidikan Islam berorientasi pada pemahaman kepada Alloh yang maha mengetahui sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Selain itu adalah pengembangan kehidupan sosial dalam masalah muamalah dengan masyarakat. Dan pengembangan alam sekitar yang memiliki kekayaan untuk digali dan diolah untuk kesejahteraan dunia-akhirat.
H. MODEL PENDIDIKAN ISLAM
Model ilmu pendidikan Islam secara teoritis berbicara aspek filosofis, epistemologi, dan pedagogis yang dalam operasionalnya berorientasi pada berikut:
1. Materi disesuaikan dengan tuntutan sosiokultural masa kini. Materi kurikulum mengandung tantangan untuk berfikir kritis dan pelajaran tajam sebagi pendorong berfikir kritis ilmiah menuju perkembangan pribadi muslim yang harmonis sesuai tuntunan Tuhan dan masyarakat.
2. Pendidik menganggap anak didik sebagai sumber pengetahuan, subjek dan partner dalam proses belajar mengajar.
3. Peserta didik melakukan dialogis dengan berbagai pihak dalam proses belajar mengajar dan menghayatinya kemudian merevisi sikap pandangannya sendiri.
a. Model Pendidikan Islam dengan pendekatan Sistem:
1. Secara sistemik manusia dipandang sebagai makhluk integralistik
2. Secara pedagogis pendidikan Islam sebagai pengembang potensi dasar secara integral antara rohani dan jasmani untuk membentuk manusia muslim.
3. Secara institusional pendidikan Islam adalah bentuk pendidikan yang bejenjang
4. Secara kurikuler pendidikan Islam mengarahkan seluruh komponen dan faktor-faktor pendukung pendidikan untuk mewujudkan cita-cita Islami.
b. Pendekatan Pedagogis dan Psikologis
Dengan pendekatan ini pendidikan menganggap manusia sebagai makhluk yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani dan rohani. Menurut para pemikir pendidikan baik muslim atau non-muslim potensi dasar yang dimiliki anak yang dan berkembang ini hanya dapat dilakukan dengan proses pendidikan. Dimana pendidikan adalah mengarahkan dan melatih peserta didik untuk mewujudkan cita cita Islami yaitu mencetak pribadi muslim yang memiliki intelektualitas tinggi dan berbudi luhur.
Pendekatan sistem ini menganalisis lima unsur pendidikan yaitu:
1. Pendidik, dalam hal ini seorang pendidik harus memenuhi sebagai seorang pendidik yang ideal. Dia harus matang dalam hal keilmuan, akhlak, dan sebagainya sebagai penunjang untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Karena dialah yang akan menentukan akan jadi apa peserta didiknya nanti disamping potensinya sendiri yang akan menentukan hidupnya. Tapi sedikit banyak seorang guru akan memiliki pengaruh kepada sang murid.
2. Anak didik diposisikan sebagai objek pendidikan yang sedang megalami perkembagan jasmani da rohani dengan potensinya yang bersifat fitrah. Perkembangan itu hanya bisa optimal bila dilakukan dengan proses pendidikan yang berkesinambungan dan menggunakan metode konvergensi akan menghasilkan hasil yang optimal.
3. Alat pendidikan adalah sarana yang penting dalam menunjang mutu pendidikan. Dalam pendidikan Islam, alat pendidikan bisa berupa fisik atau non-fisik yang terseleksi mana yang lebih berguna. Disamping itu harus mengandung nilai efektif dan efisien yang diperoleh secara halal sesuai dengan norma-norma Islam.
4. Lingkungan yang bersinggungan langsung dengan anak didik sangat mempengaruhi anak didik. Untuk itu lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bersifat mendidik dan bisa memperlancar jalannya pendidikan dehingga cita-cita pendidikan dapat terwujud.
5. Tujuan pendidikan Islam adalah suatu cita-cita yang dirumuskan bagi keberlangsungan anak didik masa depan. Sehingga tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada peningkatan keimanan dan ketakwaan untuk menghasilkna muslim yang baik sehingga bahagia dunia akhirat.
c. Model Pendidikan Islam dengan pendekatan Spiritual
1. Dalam pandangan agama manusia diberi dua pilihan yaitu jalan sesat yang mejerumuskan ke jurang nista dan jalan kebenaran yang menuntun manusia menuju keridhaan Alloh. Sehingga merasakan bahagia dunia-akhirat.
2. Proses pendidikan harus mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang dedikatif dan berserah diri kepada Alloh. Materi pendidikan harus mengarahkannya dari asal-usul manusia sehingga dia akan mengerti arti hidup.
3. Kurikulum materi pendidikan harus mengandung nilai-nilai Islami.
4. Strategi operasional pendidikan adalah meletakkan anak didik dalam posisi pendidikan seumur hidup.
d. Model Pendidikan Islam dengan pendekatan Historis.
Dilihat dari segi historis ada empat aspek ciri pokok perkembangan pendidikan yang releven, sejalan dan seirama, yaitu ideal, institusional, dan materiil. Ada tiga aspek pendidikan dengan pendekatan sejarah, secara pedagogis anak didik diletakkan pada posisi sentral untuk mengembangnkan kemampuan menciptakan hidup bernilai sejarah dengan mengkaji sejarah masa lalu. Secara kurikuler anak didik dikenalkan pasang surut kehidupan , positif-negatifnya dan tokoh-tokoh sejarah. Sedangkan secara epistemologi anak diarahkan menangkap makna kehidupan sejarah. Sehingga bisa mengaktualisasikan dalam kehidupannya.
Karakteristik historis pendidikan Islam:
1. Masa Nabi: berorientasi pada pengajaran tauhid dan berbentuk halaqah
2. Sahabat: berbentuk halaqah dan pendidikan diserahkan pada oangtua anak
3. Masa kerajaan: mengalami perubahan dengan bertambah luasnya daerah dan pengaruh dari luar arab. Muncul madrasah-madrasah yang operasionalnya berbeda setiap daerah.
4. Kemunduran: pendidikan mengalami kemunduran seiring dengan tertutupnya pintu ijtihad. Disamping itu karena semua wilayah Islam terjajah bangnsa barat jadi pendidikan pun tak terurus.
5. Kemerdekaan: dengan bangkitnya umat Islam dan banyaknya ilmuwan muslim yang bangkit, pintu ijtihad terbuka kembali pendidikan pun mulai bangkit kembali. Pendidikan yang dulu hanya berorientasi pada agama mulai memasukkan ilmu pengetahuan sekuler dalam kurikulum pendidikan.
I. MATERI PENDIDIKAN ISLAM
Para tokoh pendidikan Islam masa lalu membagi ilmu menjadi beberapa bagian. Al-Farabi membagi materi menjadi ilmu bahasa, sains persiapan, fisika dan metafisika, dan ilmu kemasyarakatan. Ibnu Kholdun membagi menjadi ilmu syariah, filsafat, ilmu alat yang membantu agama dan ilmu alat yang membantu faldafah. Sedangkan secara umum al-Ghazali membagi menjadi ilmu fardu ‘ain (agama: al-qur’an, hadits dan ilmu bahasa) dan fardu kifayah (dunia: sains dan sosial). Dan Ibnu Sina membagi menjadi ilmu teori (mipa dan ) dan ilmu praktik (akhlak dan politik).
Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
1. mengandung materi yang berfungsi mampu membantu siswa untuk mencapai tujuan hidup Islami
2. mengandung tata nilai Islam secara intrinsik dan ekstrinsik sehingga mampu merealisasikan tujuan pendidikan Islam
3. metode sesuai dengan pendidikan Islam
4. kurikulum, metode dan tujuan harus saling berkaitan agar seimbang.
Beberapa kategori kurikulum pendidikan islam:
1. ilmu dasar yang membahas al-Qur’an dan Hadits
2. ilmu sosial yang membahas kemasyarakatan
3. ikmu alam yang termasuk ilmu pasti dan teori
J. METODE DALAM PROSES PENDIDIKAN ISLAM
Banyak sekali prinsip dalam al-Quran yang bisa dijadikan metode dalam pengajaran, diantaranya adalah:
1. metode suasana gembira (QS. Al-Baqarah: 25 dan 185)
2. metode lemah lembut (QS. Al-Imran: 159)
3. metode bermakna (QS. Muhammad: 16)
4. metode prasyarat atau muqadimah (QS.Al-Baqaah: 1-2)
5. metode komunikasi terbuka (QS. Al-A’raf: 179)
6. metode memberikan pengetahuan baru (QS. Al-Baqarah: 164 dan Al-Fushilat: 153)
7. metode uswatun hasanah (QS. Al-Ahzab: 21)
8. metode praktek atau pengamatan aktif (QS. As-Shof: 2-3 dan Al-Baqarah: 25)
9. metode bimbingan, penyuluhan dan kasih sayang (QS. Al-Anbiya’: 107 dan An-Nahl: 25)
10. metode cerita (QS. Al-A’raf: 176)
11. metode perumpamaan (QS. Ibrahim: 18)
12. metode hukuman dan hadiah (QS. Al-Ahzab: 72-73)
K. EVALUASI PENDIDIKAN ISLAM
Secara garis besar evaluasi pendidikan Islam meliputi kemampuan dasar anak didik, yaitu:
1. sikap dan pengamalan pribadinya, hablu minalloh
2. sikap dan pengamalan dirinya, hablu minannas
3. sikap dan pengamalan kehidupannya, hablu minal ‘alam
4. sikap dan pandangannya sebagai ‘abd, khalifah dan anggota masyarakat.
Berbagai contoh eveluasi Tuhan dalam pendidikan:
1. mengetahui kesabaran (QS. Al-Baqarah: 155)
2. mengetahui bersukur atau kufur terhadap Tuhan (QS. An-Naml: 40)
3. mengetahui kejujuran (QS. An-Naml: 27)
4. mengetahui ketaatan terhadap Tuhan (QS. As-Shoffat: 103, 106 dan 107)
Perbedaan evaluasi Alloh dengan Nabi adalah jika Alloh lebih menitikberatkan pada sikap, perasaan, dan pengetahuan manusia. Sedangkan Nabi lebih menitikberatkan pada kemampuan dan kesedian manusia mengamalkan ajaran-Nya.
Fungsi evaluasi pendidikan adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan jarak dari saasaran pokok kurikulum secara komprehensif, penetapan bagi tingkah laku apa yang harus direalisasikan oleh siswa dan meyeleksi atau membentuk instrumen yang valid, terpercaya dan praktis untuk meniai sasaran utama proses pendidikan atau ciri khusus perkembangan dan pertumbuhan anak didik.
Jenis-jenis evaluasi:
1. formatif: menetapkan tingkat penguasaan peserta didik dan menentukan bagian tugas yang belum dikuasai
2. sumatif: penilaian secara umum tentang keseluruhan hasil belajar mengajar yang dilakukan setiap akhir periode
3. diagmatis: penilaian yang dipusatkan pada proses belajar megajar dengan melokalisasikan suatu titik awal yang sama.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, H.M. 2006. Ilmu Pendidikan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Multidispliner). Jakarta: Bumi Aksara